Nieuws

Terugkoppeling onderzoek: Kampioen blijkt onmisbaar voor ANWB-leden

De Kampioen wordt door een overgrote meerderheid van de leden gelezen én positief beoordeeld. Het blad is een belangrijk onderdeel van het ANWB lidmaatschap. Opvallend is hierbij dat vrouwen de Kampioen iets meer waarderen dan mannen. Ook zijn leden onder de 40 jaar vaker positief over de Kampioen dan boven de 40 jaar. Als het gaat om de inhoud van de Kampioen worden de artikelen over onderweg zijn en de artikelen over vakanties binnen Europa genoemd als belangrijkste reden om de Kampioen te lezen. Leden die de Kampioen niet lezen geven aan dat dit komt omdat ze het magazine automatisch ontvangen, het blad nog teveel advertenties bevat of daar simpelweg geen tijd voor hebben.  

Graag zouden de leden zien dat we het magazine meer toegevoegde waarde geven en relevanter en interessanter maken, voor zowel actieve lezers als inactieve lezers. Er is behoefte aan vernieuwing op het gebied van inhoud en vormgeving. Wij gaan hier in 2020 verder mee aan de slag.